Splošni pogoji

Splošni pogoji

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta RNB (Sobodajalstvo, Marija Novak s.p.) in stranka v ustni, pisni ali elektronski obliki najema ter jo najemnik potrdi s predplačilom na sobodajalčev TTR račun. Najemnik se strinja z vsemi pogoji poslovanja.

SPLOŠNI POGOJI, HIŠNI RED IN NAVODILA ZA NAJEM IN KORIŠČENJE APARTMAJEV RNB
Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o najemu, ki jo skleneta RNB (Sobodajalstvo, Marija Novak – s.p.), sobodajalstvo in stranka v ustni, pisni ali elektronski obliki najema, ter jo najemnik potrdi s predplačilom na sobodajalčev TR račun.
Najemnik se strinja z vsemi pogoji poslovanja.

UVOD
V Bohinju Stara fužina 61c, daje Sobodajalstvo, Marija Novak – s.p. v najem apartma. Apartma se nahaja v apartmajski hiši RNB, ki obsega tri apartmaje:
Apartma Jezero, ki se nahaja v pritličju
Apartma Vogel, ki se nahaja v nadstropju
Apartma Triglav, ki se v nadstropju

SPLOŠNA DOLOČILA
Splošna določila za najem in koriščenje apartmaja veljajo skupaj s hišnim redom RNB in so priložena v prilogi in objavljena na spletni strani. Najemnik je seznanjen z njimi in jih sprejema, ko odda rezervacijo oziroma prijavo za koriščenje apartmaja v ustni, pisni ali elektronski obliki. S splošnimi določili se lahko koristnik seznani na spletnem naslovu in v apartmaju. Sobodajalec si pridržuje pravico spremeniti pogoje brez predhodnega obvestila. Zavezuje se, da bo pogoje javno objavil na svoji spletni strani. Najemodajalec ne odgovarja za vrednostne predmete in denar, ki se nahajajo v apartmajih in vozila na parkirišču apartmajske hiše.Najemnik se zavezuje, da bo poravnal vso škodo, ki bi jo povzročil najemodajalcu.

POŽARNI RED
Požarni red in oznake zasilnih izhodov so izobešeni v apartmajih. Informirajte se o lokaciji požarnega alarma in gasilnih aparatov, ravnajte po navodilih požarnega reda. Uporaba grelnih in kuhalnih aparatov v sobah ni dovoljena zaradi požarne varnosti. Kajenje v apartmajih je prepovedano.
V primeru požara zaradi malomarnosti ali objesnosti, povzročitelj krije stroške gasilske intervencije, ravno tako se mu ne vrne varščine oz. mora plačati vso nastalo škodo, ki jo prizadene najemodajalcu.

REZERVACIJA OZIROMA PRIJAVA
Stranka lahko rezervira termin oziroma odda prijavo preko spletne strani Rezervacija.
Če imate kakršnekoli dodatne zahteve ali želje, nam jih sporočite preden potrdite rezervacijo.
Stranka je dolžna plačati turistično takso.

CENE
Vse cene so v € (evrih) in vključujejo DDV.

REZERVACIJSKI POGOJI
Ob pismeni potrditvi rezervacije je potrebno nakazilo 30 % celotnega zneska predvidenega bivanja. Način plačila je možen v gotovini, z nakazilom ali s kreditno kartico.
Rezervacija je zagotovljena po prejetem plačilu akontacije in pismenem potrdilu. Razliko do polne cene (preostali znesek) plača najemnik v času koriščenja apartmaja oziroma zadnji dan bivanja v apartmaju

Stranka je dolžna ob prihodu plačati tudi turistično takso po veljavnem ceniku in varščino.
Za nekatere primere najema ali rezervacije, se lahko dogovorijo in veljajo drugačni pogoji bivanja, kot so navedeni v teh splošnih obvestilih in pogojih bivanja.
Prenočevanje gostov, ki v sobi ali apartmaju niso prijavljeni in za bivanje niso plačali, ni dovoljeno.

ODPOVED REZERVACIJE
Stranka ima pravico do povrnitve vplačane akontacije s pisno odpovedjo bivanja:
– do 30 dni pred prihodom: 90 % rezervacije
– do 21 dni pred prihodom: 60 % rezervacije
– do 14 dni pred prihodom: 40 % rezervacije
– do 8 dni pred prihodom: 20 % rezervacije
– od 7 do 1 dneva pred prihodom se vplačane akontacije ne vrača
V primeru odpovedi rezervacije manj kot 1 dan pred prihodom (oz. na dan prihoda), je potrebno
plačati celotni dogovorjeni znesek nočitev do 3 dni najema.
Če stranka predčasno zapusti apartma znašajo stroški 100% cene aranžmaja.
Za nekatere primere odpovedi rezervacije veljajo drugačni pogoji za povračilo akontacije (npr.
bolezen, višja sila,…).

OSTALA NAVODILA
• V prostore apartmaja ni dovoljeno voditi domačih živali, razen ob predhodnem pisnem soglasju z najemodajalcem.
• V apartmajih ni dovoljeno kajenje.
• Najemnik uporablja vse naprave v apartmaju v skladu z navodili za varno uporabo in skrbi za opremo kot dober gospodar. V kolikor povzroči namerno ali iz malomarnosti škodo, jo je dolžan povrniti.
• Če pride do okvare na vodovodnem ali električnem sistemu ali ostale okvare na opremi najemnik, to sporoči nemudoma na tel.:00386 303 91 133 ali 00386 318 45 342.
• Ob odhodu morajo gostje pomiti posodo, odstraniti odpadke, očistiti hladilnik.

DODATNA PONUDBA
• Brezžični internet
• Shramba za kolesa in smuči
• SAT TV in radio
• Parking
• Fen v kopalnici
• Možnost dodatnega ležišča ali otroškega ležišča (predhodna najava)

PRITOŽBE
Vse reklamacije in pritožbe morajo biti podane v času bivanja. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

ŠKODA
Gost odgovarja za škodo ki je nastala po njegovi krivdi ali po krivdi tistih, za katere odgovarja in tistih, ki ga obiščejo. Gost uporablja vse naprave v apartmaju v skladu z navodili za varno uporabo. Če pride do izginotja ali poškodovanja inštalacij, pohištva, naprav ali druge opreme apartmaja, nas obvestite na 00386 303 91 133 ali 00386 318 45 342.
V kolikor gost škodo povzroči namerno ali iz malomarnosti, jo je dolžan v celoti poravnati.

PRAVICA VSTOPA
Pridržujemo si pravico, da lastnik ali njegovi pooblaščenci ter vzdrževalci, lahko vstopijo v apartma zaradi pregleda ali nujnih vzdrževalnih del.

CENE VKLJUČUJEJO
• porabljeno električno energijo in vodo
• Posteljnino (če ostanete 6 nočitev ali več, vam peti dan počistimo apartma ter zamenjamo posteljnino) in brisače (1x velika brisača, 2x majhna brisača/osebo, menjava na 3 dni)

CENE NE VKLJUČUJEJO
• varščine
• plačila turistične takse po veljavnem ceniku

NASTANITEV
Nastanitev v apartma je ob 15.00 na dan prihoda, odhod iz apartmaja je ob 10.00. Ključe apartmaja dobijo gostje ob sprejemu ali na drugem dogovorjenm mestu ob predhodnem klicu in dogovoru o času prihoda na številko 00386 303 91 133 ali 00386 318 45 342 po 14.00 uri, kakor tudi za vračilo pokličejo isto številko, ter jih vrnejo na dan odhoda do 10.00 ure.
Ob prihodu se opravi prijava gostov ob predložitvi osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje) za vse osebe, ki bodo bivale v apartmajih. Za otroke posredujete rojstne podatke. Bivanje v apartmajih je dovoljeno samo gostom, ki se prijavijo pri sobodajalcu. Za osebe ki se ne prijavijo, RNB ne prevzemajo nikakršne odgovornosti. Lastnik si pridržuje pravico, da prepove vstop ali odslovi najemnika, če število oseb presega število določeno v rezervaciji.

UPORABA PODATKOV
Sobodajalstvo, Marija Novak s.p., vse pridobljene podatke o gostih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da gost s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če gost tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi. To ne velja za posredovanje osebnih podatkov na policijo.

AVTORSKE PRAVICE
Vse informacije, logotipi in fotografije, objavljene na tej spletni strani, so last sobodajalca in so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Apartmaji RNB se bodo trudili zagotavljati točne in ažurne podatke na svoji internetni strani. Uporabnike pa opozarja, da so podatki in besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Uporabniki vsebino na našem spletnem mestu uporabljajo na lastno odgovornost. Apartmaji RNB niso odgovorni za morebitno občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Prav tako pa za to ni odgovorna nobena druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi tega spletnega mesta. Iz teh razlogov ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnega mesta, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na tem spletnem mestu in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode. Apartmaji RNB si pridržujejo pravico, da kadarkoli spremenijo, dodajo ali odstranijo vsebino iz svojega spletnega mesta, na kakršen koli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Maj 2020

REŠEVANJE SPOROV:
V primeru, da bi prišlo do spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi uspeli razrešiti sporazumno, je za njegovo razrešitev pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.
Sobodajalstvo, Marija Novak s.p.
Dodatne informacije: +386 41 336 815

Priloga 1:
HIŠNI RED

 1. Ob prihodu predložite osebni dokument (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje) predstavniku sobodajalca. Za otroke posredujete rojstne podatke. Bivanje v Apartmajih je dovoljeno samo na podlagi predhodne prijave začasnega bivanja pri sobodajalcu.
 2. Goste sprejemamo na podlagi predhodno plačanih aranžmajev po ponudbi.
 3. V apartmajih je prepovedano kajenje.
 4. Za vsako poškodovan ali odtujen predmet, se zaračuna odškodnina v vrednosti predmeta oz. storitve popravila. Odškodnina se lahko direktno obračuna pri vračilu kavcije za nov nadomestni predmet ali opravljeno storitev popravila.
 5. S predmeti v apartmajih ravnajte kot dober gospodar.
 6. Ključe počitniških objektov dobijo gosti ob sprejemu pri sobodajalcu, kjer jih tudi vrnejo na dan odhoda do ure, ki je določena v aranžmaju ali pogodbi oz. do ure, ki jo določi sobodajalec.
 7. Taksa se poravna predhodno ali na dan pričetka koriščenja aranžmaja za celoten aranžma. Ostale storitve plačate na dan odhoda najkasneje do 10.00 ure, oz. glede na dogovor s sobodajalcem.
 8. Po 10.00 oz. 12.00 uri zaračunavamo storitve do naslednjega dne.
 9. V apartmajih mora biti popoln mir od 22.00 ure zvečer do 06.00 ure zjutraj.
 10. Sobodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za denar, nakit, vrednostne papirje in ostale predmete, ki jih gosti hranijo v apartmajih in avtomobilih. Prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za avtomobile parkirane na parkirnih mestih ob apartmajih.
 11. Prosimo Vas, da vse najdene predmete izročite sobodajalcu.
 12. Ob odhodu je potrebno obvezno izključiti vse električne naprave in luči.
 13. Posebej Vas prosimo, da:
  – pazite na red in čistočo
  – da z radijskimi in TV sprejemniki, ter drugače ne motite sosedov
  – da energijo uporabljate smotrno
  – v trgovino hodite peš ali s kolesom, s čimer boste pripomogli k zmanjševanju hrupa in ohranjanju čistega okolja
 14. V okolici apartmajske hiše ni dovoljeno:
  – netiti odprt ogenj, razen v kaminu
  – voziti hitreje kot 5 km/h
  – imeti odvezane pse
  – prinašati eksplozivne in lahko vnetljive snovi
  – posegati v prostor in zemljišče
  – izvajati gradbena in vzdrževalna dela
  – odlagati kosovnih odpadkov
 15. Predstavniki sobodajalca opravljajo pregled in kontrolo zasedenosti počitniških objektov, ki se izvaja brez predhodnega obvestila.
 16. Goste, ki bodo kljub opozorilom kršili javni red in mir, bomo prosili, da zapustijo Apartmajsko hišo RNB.

Želimo vam prijetno bivanje!
Sobodajalstvo, Marija Novak s.p.